21 april 2017

Geen onderdeel van een categorie Aansprakelijk voor schade van een zzp’er. Kan dat? Ja, dat kan.

Veel werkgevers zijn zich bewust van de vergaande zorgplicht ten opzichte van hun werknemers. Lijdt een werknemer schade tijdens zijn werk, dan is de werkgever al snel aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt. Maar een opdrachtgever kan ook aansprakelijk zijn voor schade die een zelfstandige lijdt in de uitoefening van de opdracht voor zijn opdrachtgever.

Een opdrachtgever kan aansprakelijk zijn als is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • De zzp’er lijdt schade tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor de opdrachtgever.
  – Voorbeeld: een zzp’er in de bouw valt tijdens zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever van een steiger af.
 • De opdrachtgever is bepaalde arbo-normen niet nagekomen of heeft geen maatregelen genomen tegen bekende gevaren.
  – Voorbeeld: De opdrachtgever is een bepaald bouwbesluit niet nagekomen of laat de zzp’er werken met niet goed afgestelde apparatuur.
 • De zzp’er verricht werkzaamheden in de “uitoefening van het beroep of bedrijf” van de opdrachtgever.
  – De werkzaamheden zouden ook door eigen werknemers van de werkgevers kunnen worden verricht.
  – Voorbeeld: Een schilder die de buitenkant van een advocatenkantoor schildert, is niet werkzaam “in de uitoefening van het beroep of bedrijf” van het advocatenkantoor.
 • De zzp’er is voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk van zijn opdrachtgever.
  – Voorbeeld: De zzp’er moet in een busje van de opdrachtgever naar een locatie rijden of hij werkt op het kantoor van de opdrachtgever met gereedschap van de opdrachtgever. Veel opdrachtgevers kiezen voor het inschakelen van zzp’ers, om zo  zoveel mogelijk arbeidsrechtelijke bescherming buiten de deur te houden. Maar pas op: de relatief snelle aansprakelijkheid van een opdrachtgever voor een zzp’er, lijkt erg op de aansprakelijkheid van een  werkgever voor zijn “gewone” werknemers.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Loes Wevers.