09 maart 2017

Geen onderdeel van een categorie Verkiezingen en arbeidsrecht: valt er wat te kiezen?


De verkiezingen staan voor de deur. Een kritische lezing van de diverse verkiezingsprogramma’s leidt tot de conclusie dat in het arbeidsrechtelijke landschap nauwelijks nieuwe initiatieven getoond worden. Terwijl de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) (per 1 juli 2015) een mislukking lijkt te zijn geworden, of althans (iets milder uitgedrukt) sindsdien geen van de boogde doelstellingen is bereikt (daarover zijn de meeste partijen het wel zo’n beetje eens), zijn de meest belangrijke onderwerpen in het arbeidsrecht van de politieke agenda verdwenen. Dat is opmerkelijk. 

Wat bijvoorbeeld te denken van de destijds uitgesproken behoefte aan dejuridificering? Eén van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe ontslagrecht van de WWZ. De rechtspraktijk is geconfronteerd met een volledig nieuw ontslagstelsel, hetgeen per saldo neerkomt op een labyrint van talloze juridische proceduremogelijkheden. Juridificeren en meer procedures, dat is het gevolg. VVD en PvdA laten het onderwerp begrijpelijkwijs verder rusten, terwijl D66 er voor pleit om het (nieuwe) ontslagstelsel opnieuw op de schop te nemen.

En het min of meer tegelijkertijd ingediende – maar volstrekt niet op de WWZ afgestemde – wetsontwerp ter bevordering van mediation lijkt jammerlijk genoeg naar de achtergrond te zijn verdwenen. Is een unieke kans om het arbeidsrechtelijke landschap echt wezenlijk te veranderen vervlogen? VVD houdt weliswaar vast aan het idee om mediation te stimuleren, maar ik twijfel over de haalbaarheid van het wetsvoorstel, omdat het kennelijk in de politieke arena op dit moment geen prioriteit heeft, terwijl ook in het maatschappelijk debat (niet op de laatste plaats vanuit mijn eigen beroepsgroep, de Orde van Advocaten) koudwatervrees valt te bespeuren.

Het is afwachten wat de toekomst brengt. Kunnen we alvast uitkijken naar een regenboogcoalitie waarbinnen polderen steeds meer de aangewezen route zal zijn; het zoeken naar oplossingen op basis van hetgeen alle betrokken partijen het meest belangrijk vinden? Als het nieuwe kabinet op deze manier zal moeten regeren, stemt mij dat in elk geval gerust. Ga stemmen!