29 september 2016

Geen onderdeel van een categorie Langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft ook recht op transitievergoeding als werkgever de opzegging eigenlijk niet wilde

Veel werkgevers denken ten onrechte dat de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer na 104 weken van rechtswege eindigt of zonder vergunning kan worden opgezegd. Wellicht komt dit doordat hij geen loon meer hoeft door te betalen en de werknemer een WIA-uitkering gaat ontvangen. De arbeidsovereenkomst zal in veel gevallen een “lege huls” zijn geworden. Tot de invoering van de WWZ zorgde deze gang van zaken tot weinig problemen. Nu ook de zieke werknemer sinds 1 juli 2015 recht heeft op een transitievergoeding is dit anders.

In een recente zaak bij de kantonrechter had de werkgever de werknemer na 104 weken een brief gestuurd waarin stond: “Hierbij deel ik u mede dat tot de genoemde datum de verplichte loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever heeft plaatsgevonden. Vanaf deze datum kunt u aanspraak maken op de WIA-uitkering. Per deze datum eindigt dan ook de arbeidsovereenkomst welke u met de werkgever had.”  De werknemer wilde vervolgens de transitievergoeding ontvangen. De werkgever vond dat de werknemer hier geen recht op had, aangezien hij met deze brief de opzegging feitelijk niet beoogde.

De kantonrechter was het niet eens met de werkgever en oordeelde dat de werknemer de brief redelijkerwijs mocht beschouwen als een opzegging van de arbeidsovereenkomst. Niet alleen had de werkgever een eindafrekening opgemaakt, hij had ook de einddatum van de arbeidsovereenkomst genoemd en hij had geen ruimte voor werkhervatting geboden. De werkgever kon niet terugkomen op de (niet beoogde) opzegging en moest dus de transitievergoeding aan de werknemer betalen.

Eind 2015 oordeelde een andere kantonrechter dat het opstellen van een eindafrekening en het uitbetalen van de vakantiedagen van een werknemer die inmiddels een IVA-uitkering ontving, door de werknemer níet mocht worden beschouwd als een opzegging van de arbeidsovereenkomst (dit was alleen een afwikkeling voor de loonadministratie).

Werkgevers let op: wees er in de communicatie met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer die inmiddels een WIA- of IVA-uitkering ontvangt op bedacht dat indien je gedragingen als een opzegging kunnen worden beschouwd, je de transitievergoeding verschuldigd zal zijn. De andere kant daarvan is dat als je als werkgever niks doet, de arbeidsovereenkomst blijft bestaan als een “lege huls”. Mocht de werknemer op enig moment toch herstellen, dan zal de werknemer weer moeten worden toegelaten tot het werk.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met Dianne van Moerkerk of Bénine van Huisstede-Zeijlstra.