15 augustus 2016

Geen onderdeel van een categorie Handtekening werknemer nodig voor start bedenktermijn?

Met de inwerkingtreding van de WWZ (juli 2015) heeft de werknemer na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst bedenktijd gekregen. Verandert hij binnen veertien dagen na de dag van  het “tot stand komen” van de overeenkomst van gedachten, dan worden de gemaakte afspraken ongedaan gemaakt. De werknemer is dan dus (vooralsnog) nog steeds in dienst. In de praktijk hebben wij nog niet vaak meegemaakt dat een werknemer zich op het bedenkrecht beroept. Het lijkt nog steeds verstandiger vóór het zetten van een handtekening goed na te denken of over de gevolgen daarvan. Maar wat als een werknemer zich toch bedenkt? Vanaf welk moment gaat de bedenktermijn dan precies lopen?

Dat antwoord hangt af van de vraag wat wordt verstaan onder het moment dat de overeenkomst tot stand komt. Begin 2016 oordeelde de Kantonrechter Rotterdam dat het moment waarop de werknemer daadwerkelijk zijn handtekening onder de overeenkomst zet, beslissend is. De bedenktermijn gaat dan dus nog niet lopen op de dag waarop de advocaten van beide partijen schriftelijk, per email, overeenstemming bereiken. Een zeer onwenselijke uitkomst lijkt mij, nu het in de praktijk dagelijks voorkomt dat tussen advocaten of tussen partijen per e-mail overeenstemming wordt bereikt en de daadwerkelijke ondertekening van de overeenkomst nog even een aantal dagen (of soms weken) op zich laat wachten, vaak om praktische redenen.

Gelukkig oordeelde de Kantonrechter Leiden eind juni 2016 dat een werknemer die zich 18 dagen na de dag dat de advocaten van partijen per e-mail overeenstemming hadden bereikt, niet meer van het bedenkrecht gebruik kon maken. Volgens de rechter gaat het er om dat de afspraken voor de werknemer “kenbaar en akkoord” waren. De werknemer had in dit geval de consequenties van het einde van zijn dienstverband voldoende overwogen. De bedenktermijn ging dus lopen vanaf het moment dat per e-mail een akkoord op de afspraken was ontvangen.

 Conclusie

De rechters in het land zijn het nog niet eens. Op dit moment is het dus nog onduidelijk wanneer de bedenktermijn gaat lopen. Voor de praktijk lijkt het het best werkbaar dat de bedenktermijn start op de dag dat partijen schriftelijk overeenstemming bereiken (bijvoorbeeld per e-mail). Totdat dit echter definitief duidelijk is, is het verstandig uit te gaan van de dag waarop daadwerkelijk getekend is. Laat beide partijen dus snel tekenen! En neem daarnaast onderaan de overeenkomst waar de handtekening wordt geplaatst standaard op: “overeengekomen op datum X” in plaats van: “door beide partijen ondertekend op datum X”.

Nog vragen? Neem dan gerust even contact op met ons kantoor via info@boontje.nl

Deze blog is geschreven door Anneke Meulenveld.