07 maart 2016

Ontslagvergoeding Maximum transitievergoeding geen € 75.000,- maar € 76.000,-

Ieder jaar heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid om de hoogte van de maximale transitievergoeding te wijzigen overeenkomstig het loonindexatiecijfer gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau. Omdat het Centraal Planbureau in 2016 een loonindexatie verwachtte van 1,4%, is de maximale transitievergoeding per 1 januari 2016 verhoogd van €75.000 naar €76.000 bruto. Let op: deze wijziging geldt alleen in het geval de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2016 eindigt of niet wordt voortgezet.