11 december 2015

Geen onderdeel van een categorie Dag VAR, hallo…?

Per 1 april 2016 verdwijnt de VAR waarschijnlijk. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Wat houdt dit in voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?

Drie opties

De VAR wordt afgeschaft en in plaats daarvan heeft u drie opties:

  1. Een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken

De Belastingdienst gaat algemene modelovereenkomsten opstellen en publiceren op haar website.

Deze overeenkomsten zijn niet voor een specifieke beroepsgroep en kunnen dus binnen iedere branche worden gebruikt.

  1. De overeenkomst die u sluit laten toetsen door de Belastingdienst

Het is ook mogelijk zelf een overeenkomst op te stellen die specifiek ziet op de situatie binnen een bedrijf, branche of beroepsgroep, en deze te laten toetsen door de Belastingdienst. Het oordeel van de Belastingdienst is vervolgens vijf jaar geldig. Het oordeel zegt overigens niets over de vraag hoe de inkomsten van de opdrachtnemer worden gezien. Het zegt dus niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer, dit komt pas aan de orde als hij aangifte doet van zijn inkomsten.

  1. U doet niets.


Welke optie kiezen?

Voordeel van de eerste twee opties is dat de opdrachtgever op voorhand weet of hij loonheffingen moet inhouden en betalen. Het is dan wel van belang dat volgens de overeenkomst gewerkt wordt. Doet de opdrachtgever dit niet, en oordeelt de Belastingdienst dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Let op: los van de vraag of op basis van de overeenkomst van opdracht wel of geen loonheffingen moeten worden ingehouden of betaald, is het belangrijk dat de overeenkomst niet wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst (om zo bijvoorbeeld niet verplicht te zijn alsnog loon door te betalen bij ziekte of de transitievergoeding te betalen).

Tot 1 januari 2017 geldt een implementatietermijn. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen 2016 dan ook nog gebruiken om hun werkwijze aan te passen. Tot 1 januari 2017 houdt de Belastingdienst wel toezicht maar handhaaft zij niet.

Wilt u een opdrachtovereenkomst laten opstellen of toetsen? Wij denken graag met u mee.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Loes Wevers.