13 november 2015

AOW-gerechtigde werknemer Wordt de AOW aantrekkelijker?

De wetgever probeert het (door)werken met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Om dat te bereiken heeft de wetgever per 1 juli 2015 al een aantal arbeidsrechtelijke belemmeringen weggenomen. De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd gaat hierin nog verder. Deze wet treedt per 1 januari 2016 in werking.

Wat verandert er ten aanzien van AOW-gerechtigde werknemers?

  • De duur van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en het opzegverbod worden verkort naar 13 weken. Over twee jaar wordt de loondoorbetalingsverplichting waarschijnlijk verder verkort naar 8 weken;
  • De re-integratieverplichtingen voor werkgevers worden versoepeld: de werkgever hoeft geen plan van aanpak meer op te stellen en ook de verplichting tot re-integratie in het tweede spoor vervalt;
  • De ketenregeling wordt ook aanzienlijk versoepeld: maximaal 6 opvolgende contracten kunnen worden gesloten binnen een periode van ten hoogste 48 maanden;
  • De opzegtermijn voor de werkgever is standaard een maand.

Dus: het (door)werken met AOW-gerechtigde werknemers kan aantrekkelijker worden voor werkgevers.

Neem voor meer informatie contact op met:
Björn Schouten (Schouten@boontje.nl)
Carola Meyer-de Swaan (Meyer@boontje.nl).